Project management 

Projectmanagement is het beheersen van een proces. Bij een bouwkundig project is het beheersen van het bouwproces essentieel. Wanneer u nu een nieuw pand of een bestaand pand verbouwen wilt, is kennis en ervaring hoe dit te organiseren noodzakelijk. Naast de bouworganisatie en technische kennis spelen regelgeving en vergunningen een belangrijke rol. Met de kennis en de ervaring  die wij in huis hebben kunnen wij een goede inventarisatie maken van uw eisen en wensen.

Als projectmanagers staan wij onafhankelijk tussen de partijen en is het adequaat managen van cruciaal belang. Door een professionele aanpak wordt de slagingskans van het project vergroot. Wij stimuleren een goede samenwerking en heldere communicatie en streven naar betrokkenheid en respect.

Een goede start is per slot van rekening het halve werk.

Aumento B.V
Eendekroos 76
9207 DT Drachten
tel: 085-8785407

info@aumento.nl